Çin’in etnik politikaları

中國國際廣播電臺

       Birçok etnik grubun bir arada bulunduğu Çin’de eşitlik, dayanışma ve yardımlaşmaya dayalı etnik politikalar uygulanır, azınlık etnik grupların dinî inanç özgürlüklerine, görenek ve geleneklerine saygı gösterilir ve bunlar korunur.

  Bölgesel etnik özerklik sistemi Çin’in önemli siyasi sistemlerinden biridir. Azınlık etnik grupların toplu halde yaşadıkları bölgelerde özerk organlar kurularak, bölgesel etnik özerklik uygulanır. Devlet özerkliğin uygulandığı bölgelerde, somut koşullara göre ülkenin yasa ve politikalarının hayata geçirilmesini güvence altına alır ve azınlık etnik gruplara mensup çeşitli düzeylerde kadro, çeşitli alanlarda profesyonel kalifiye eleman ve teknisyen yetiştirilmesine destek sağlar. Etnik özerkliğin uygulandığı bölgelerde yaşayan çeşitli etnik gruplara mensup halk bütün Çin halkıyla birlikte Çin Komünist Partisi’nin liderliğinde sosyalist modernizasyon inşasına katılarak, bölgelerinin ekonomik ve kültürel gelişmesini hızlandırmaya çalışırlar.

    Çin Komünist Partisi, etnik konularda bir dizi temel düşünce ve politika oluşturdu:

   Etniğin ortaya çıkması, gelişmesi ve yok olması uzun bir tarihi süreçtir ve etnik sorun sürekli olacaktır.

  Sosyalizm aşaması farklı etnik grupların ortaklaşa refaha kavuştukları bir dönemdir. Etnik gruplar arasındaki ortak unsurların sürekli artmasına rağmen, etnik özellikleri ve farkları devam edecektir.

  Genel toplumsal sorunların bir parçası olan etnik sorun, toplumsal sorunların çözümü sürecinde aşamalı olarak çözülür. Çin’in şu andaki etnik sorunları da sosyalizmin inşasında adım adım çözüme bağlanır.

  Etnik gruplar nüfusu, tarihi, gelişmesi ne olursa olsun anavatanın uygarlığına katkı yaptılar, dolayısıyla eşittirler. Etnik gruplar arasındaki dayanışma güçlendirilmelidir ve ülkenin bütünlüğü korunmalıdır.

  Ekonomiyi geliştirme sosyalizmin ve etnik gruplarla ilgili çalışmaların temel görevidir. Etnik gruplar ortak ilerleme ve refahı gerçekleştirmek için birbirlerine yardım etmelidirler.

  Bölgesel etnik özerklik, Çin Komünist Partisi’nin Marksizm’in etnik teorisine yaptığı önemli katkılardan biri olarak, Çin’deki etnik sorunların çözümüne ilişkin temel sistemdir.

  Azınlık etnik gruplara mensup kişilerden oluşan kadroların yetiştirilmesi, etnik çalışmaların iyi yapılması ve etnik sorunların çözülmesinin anahtarıdır.

  Etnik sorunlar ve dinî sorunlar bazı bölgelerde iç içe geçmiş durumdadır. Etnik sorunların ele alınmasında ülkenin dinî politikasının kapsamlı ve doğru bir şekilde uygulanması gerekir.

  Bunun yanı sıra, Çin hükümeti etnik grupların toplu halde yaşadıkları bölgelerin ekonomi, kültür ve eğitim gibi konulardaki çalışmalarını hızlandırmaya, çeşitli dinlere inananlar da dahil azınlık etnik gruplara mensup insanların maddi ve manevi yaşam seviyesini yükselmeye çaba harcarken, bu grupların dini inançlarına saygı göstermeye ve kültürel miraslarını korumaya özen gösterir. Etnik grupların dini kültürleri de dahil kültürel mirasları ve halk sanatları üzerinde genel sayım, toplama, derleme, araştırma çalışmaları yapılır. Azınlık etnik grupların toplu halde yaşadıkları bölgelerde bulunan ve önemli tarihi ve kültürel değere sahip olan tapınaklar ve dini yapıların onarımlarına büyük miktarda bütçe ayrılır.