Çin’deki etnik grupların ekonomik durumu

中國國際廣播電臺

       Çin ekonomisinin sürekli gelişmesiyle birlikte azınlık etnik grupların toplu halde yaşadıkları bölgelerdeki ekonomi de sürekli gelişip güçleniyor.

   Hayvancılık Çin’de azınlık etnik grupların toplu halde yaşadıkları bölgelerin temel faaliyetlerinden biridir. 1980’li yıllardan sonra Çin’de otlak kullanma hakları ve hayvancılık üretimi sorumluluk sistemi uygulanmaya başlandı ve hayvanlar bakıcılarına satılırken otlakları kullanma hakkı da ailelere verildi. Bunun yanı sıra otlak oluşturma çalışmaları ve yönetimi de güçlendirildi. Şu anda Qinghai, Gansu, Sichuan, Ningxia, İç Moğolistan Özerk Bölgesi gibi Çin’in başlıca hayvancılık bölgelerindeki üretimde hızlı gelişme kaydedildi. İstatistiklere göre, ülke çapında yer alan hayvancılık ile yarı tarım ve yarı hayvancılık bölgelerinde yıllık hayvan sayısı 100 milyon başı aştı. Uygun yaşa gelen hayvanların oranı, hayvanların hayatta kalma ve metalaşma oranlarında da gözle görülür artış kaydedildi. Bunun yanı sıra, bazı hayvancılık bölgelerinde ortaya çıkan aile çiftliklerinde boyutlu işleyiş ve profesyonel üretim yapılmasından dolayı aile çiftliklerinin üretim kapasitesi ve verimi de büyük ölçüde yükseldi.

   Etnik grupların toplu halde yaşadıkları şehirlerde, çok sayıda ekonomik kaynak ve tarım dışı toplumsal ve ekonomik etkinlik bulunmasından dolayı bu şehirler etnik grupların toplu halde yaşadıkları bölgelerin ekonomik gelişmesinin bel kemiği haline geldi. Çin’in diğer bölgelerinin ekonomik gelişmesine paralel olarak, azınlık etnik grupların toplu halde yaşadıkları şehirlerin ekonomisi ve 1980’li yıllardan sonra hızlı adımlarla ilerlemeye başladı. İstatistiklere göre, Çin’de bölgesel etnik özerkliğin uygulandığı bölgelerdeki sanayi işletmelerinin sayısı 1 milyonu aşmış durumda ve bu bölgelerde büyük ölçekli modern işletme, özel sanayi, ticaret ve hizmet sektörünün de aralarında bulunduğu birden fazla ekonominin bir arada bulunduğu işletme çerçevesi kuruldu. İç Moğolistan Özerk Bölgesi ve Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi ile Qinghai ve Ningxia eyaletlerindeki şehirleşme düzeyi Çin’in ortalama şehirleşme düzeyini geçerek, etnik grupların toplu halde yaşadıkları bölgelerin ekonomisinin genel gelişmesinde itici rol oynadı.

   Kamu dışı ekonomi etnik grupların toplu halde yaşadıkları bölgelerdeki şehirlerin ekonomik gelişmesinde önemli bir güç haline geldi. Örneğin, geçen yüzyılın sonunda Qinghai eyaletinin gayri safi milli hasılasında kamu dışı ekonominin oranı yüzde 40’ı aştı.

   Bunun yanı sıra, dışa açılma boyutunu genişletme sürecinde etnik grupların toplu halde yaşadıkları bölgelerdeki bazı şehirler uluslararası ekonomik ve teknolojik temas ile işbirliğini genişleterek, dışa açılma uygulamalarını derinleştirdiler. Bu bölgelerde dünyaca ünlü büyük ölçekli işletmeler kuruldu. İç Moğolistan Özerk Bölgesi’ndeki Erdos Kaşmir Ürünleri Anonim Şirketi ve Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi’ndeki Tianshan Anonim Şirketi bunlardan ikisidir.