Etnik bölgelerdeki bilim ve teknoloji

中國國際廣播電臺

      Etnik grupların topluca yaşadıkları bölgelerde bilimsel ve teknolojik gelişmeyi hızlandırmak için Çin hükümeti bir dizi özel politika uyguladı. Bu politikalar arasında şunlar yer alıyor:

   Azınlık etnik gruplara mensup bilim ve teknoloji personelinin yetiştirilmesi ve eğitilmesine ağırlık verilmesi; yüksek okullara planlı şekilde azınlık etnik gruplara mensup öğrencilerin alınması ya da bu öğrencilere yönelik sınıflar kurulması; azınlık etnik gruplara mensup öğrencilere yönelik yüksek okullarda özel bölüm kurularak, özel teknik kalifiye elemanların yetiştirilmesinin güçlendirilmesi; azınlık etnik gruplara mensup mevcut bilim ve teknoloji personelinin eğitimi için etkili önlemler alınması; azınlık etnik gruplara ve bu grupların yoğun olarak yaşadıkları bölgelere kalifiye eleman ve ileri teknolojik donanım açısından yardım sağlanması; tarım ve hayvancılıkla uğraşılan bölgelerde bilimi ve teknolojiyi yaygınlaştırma sisteminin kurulması; çalışma ve yaşam koşullarında tercihli politika uygulanarak, bilim ve teknoloji personelinin etnik bölgelerde çalışmalarının teşvik edilmesi; gelişmiş bölgelerin etnik grupların yoğun yaşadıkları bölgelerin bilim ve teknoloji işlerine yönelik yardımlarının güçlendirilmesi.

   Şu anda etnik grupların yoğun olarak bulunduğu bölgelerde çok sayıda milli ekonomi, halkın yaşamı ve etnik özelliklerin gereksinim duyduğu bilim ve teknoloji kuruluşları kurulurken, bilimsel araştırma sistemi ve profesyonel teknik kadro da oluşturulmuş durumda.

  İstatistiklere göre, Çin’de bölgesel etnik özerkliğin uygulandığı bölgelerden gelen uzman ve mühendislerin sayısı 100 bine yaklaştı. Azınlık milliyete mensup bilim ve teknoloji personeli ülkenin bilim ve teknolojisinin ilerlemesinde önemli bir güç haline geldi. Örneğin, Çin Bilimler Akademisi’nden Hui milliyetine mensup akademisyen Wang Shiwen, yaşlıların kalp hastalıkları ve yaşlılara yönelik ilk yardım ile ilgili klinik, bilimsel araştırma ve öğretim çalışmalarına yoğunlaştı ve Çin’de yeni sayılan bir bilim dalı olan yaşlılar tıbbının açılmasına büyük katkı yaptı. Çin Mühendislik Akademisi’nden Zhuang milliyetine mensup akademisyen Wei Yu, Almanya’daki Aachen Sanayi Üniversitesi’nde mühendislik alanında doktora yaptı ve dünyanın elektronik biyolojisi ve biyolojik hesaplama da dahil yeni bilim alanlarındaki öncülerinden biri oldu. Kore milliyetine mensup tarım uzmanı Zheng Huiyu, soya tohumunun yetiştirilmesi ve soya çeşitlerinin kaynakları ile ilgili araştırmalarda çalışıyor ve “Jilin 20” adlı kaliteli soyanın yetiştirilmesini başardı.