Çin’deki etnik gruplara yönelik eğitim

中國國際廣播電臺

       Eğitim, bilimsel ve teknolojik ilerlemenin temelidir. Çin hükümeti, etnik gruplara yönelik eğitim çalışmalarını geliştirmek için bir dizi özel politika ve önlemler belirledi. Bu politika ve önlemler arasında şunlar yer alıyor: Azınlık etnik grupların eğitim çalışmalarına önem vererek yardım sağlamak, bunun için etnik gruplara yönelik eğitimle ilgili özel idari organ oluşturmak; azınlık etnik gruplara ve etnik özerk yönetimlere yöresindeki eğitimi geliştirme hakkı tanımak ve bu haklara saygı göstermek; azınlık etnik grupların kendi diliyle ve hem kendi diliyle, hem de Çince’yle eğitim görmelerine önem vermek ve azınlık etnik grupların dillerindeki ders kitaplarının hazırlanıp yayımlanması çalışmalarını güçlendirmek; azınlık etnik gruplarının eğitim kadrosunu güçlendirmek; harcama bakımından azınlık etnik gruplara ve topluca yaşadıkları bölgelere öncelik vermek; azınlık etnik grupların ve topluca yaşadıkları bölgelerin gerçeklerinden hareket ederek farklı tarzlardaki okulları açarak bu bölgeler için eleman yetiştirmek; azınlık etnik gruplara mensup öğrencilere üniversiteye giriş ve yaşamda belirli ayrıcalık tanımak; gelişmiş bölgeleri azınlık etnik grupların topluca yaşadıkları bölgelere yardım sağlamaya teşvik etmek.

  Çin hükümetinin aldığı bu önlemler sayesinde azınlık etnik gruplara mensup çocuklara yönelik çeşitli ilk ve orta okullarla üniversiteler kuruldu; azınlık etnik gruplardan çocuklar ilk ve orta okul dönemlerinde kendi dillerinde öğrenim görme imkanına sahip oldu; Çin genelindeki her kademedeki okullarda okuyan azınlık etnik gruplardan öğrencilerin sayısında büyük artış görüldü; azınlık etnik grupların toplu halde yaşadıkları kuzeybatı, kuzeydoğu ve güneybatı bölgelerinde bu etnik gruplar için kurulan yüksek öğretim kurumlarında on binlerce öğrenci yetiştirildi.