íŻÇiníŽdeki etnik yapı ve dinler
>>[ÇiníŽde etnik yapısı]
ł*ÇiníŽdeki etnik gruplar
ł*Nüfusu 5 milyonun üzerindeki etnik gruplar
ł*Nüfusu 100 bin altındaki etnik gruplar
ł*ÇiníŽin etnik politikaları 
ł*Azınlık etnik gruplara mensup kadroların yetiştirilmesi
>>[ÇiníŽdeki etnik grupların ekonomik ve sosyal durumları]
ł*ÇiníŽdeki etnik grupların ekonomik durumu ł*Etnik bölgelerdeki bilim ve teknoloji
ł*ÇiníŽdeki etnik gruplara yönelik eğitim ł*ÇiníŽdeki etnik grupların kültürleri
>>[Etnik grupların önemli bayramları]
ł*ÇiníŽdeki etnik grupların önemli bayramları

íŻÇiníŽdeki dinler
>>[ÇiníŽdeki dini duruma bakış] 
ł* ÇiníŽdeki din yapısı ł* ÇiníŽdeki başlıca dinler
>>[ÇiníŽin dini politikaları ve dinle ilgili dış temasları]
ł* ÇiníŽin dini politikaları ł* Din alanındaki dış temaslar