Çin’in Yuan hanedanı dönemindeki mimari

中國國際廣播電臺

       Çin’in Yuan hanedanı (M.S 1206-M.S 1368), Moğol yöneticiler tarafından kurulan, geniş yüzölçümüne yayılan askeri bir imparatorluktu. Bu dönemde Çin kültürü ve ekonomisi yavaş gelişmiş, mimari alanında ise gerilemeler yaşanmıştır. Bu dönemde kurulan yapıların çoğu gözü fazla sade ve kaba görünür. 

       Yuan hanedanı döneminin başkenti Dadu (günümüzde Beijing’in batı kesimi) büyük bir alanı kapsamış ve sonraki hanedanlarda da bu büyüklüğü sürdürmüştür. Çin’in Ming ve Qing hanedanları dönemlerinin başkenti olan Beijing’in büyüklüğü de bu dönemde kalıplaşmıştır. Günümüze kadar varlığını koruyan Yuan hanedanı dönemine ait Taiyechiwansui Dağı (bugünkü Beihai gölünün Qiong Adası) da Yuan hanedanı döneminde kurulan yapıların başında gelmiştir. 

       Yuan hanedanının yöneticileri başta Tibet Budizmi olmak üzere dinleri önemsemeleri ve yüksekte tutmaları nedeniyle bu dönemde dini yapılar da yaygınlaşmıştır. Beijing’de bulunan Miaoying Tapınağı’nda yer alan Beyaz Pagoda da Nepalli mimarlar tarafından tasarlanarak inşa edilen Lama pagodası olarak tanınmıştır.

(grafik: Beyaz Pagoda)