Про українську службу Про Міжнародне радіо Китаю Наші контакти
II:Політичний устрій

Політика Китаю

Міжнародне радіо Китаю@@КНР є соціалістичною країною демократичної диктатури народу, яка керується робочим класом і заснова на союзі робочих і селян.

@@Конституція:

@@Конституція КНР є основним законом країни. У ній містяться основні принципи соціального і державного ладу, основні принципи по організації і дії державних органів, основні права і обов'язки громадян, державний прапор, державний герб, столиця КНР, і інші важливі положення, що стосуються різних сторін державного життя. Конституція має найвищу юридичну силу, є основою для проведення, розробки і ухвалення законів. Жоден законодавчий акт, ухвала, розпорядження не повинні суперечити положенням Конституції, що діє.

@@«Загальна програма Народної політичної консультативної ради Китаю», прийнята ще до утворення КНР, була програмою єдиного демократичного фронту, а також використовувалася як тимчасова конституція Китаю. «Загальна програма» була прийнята на Першій сесії Народної Політичної Консультативної Ради Китаю. Вона була опублікована 29 вересня 1949-го р.

@@Після оголошення КНР в 1949 р. в Китаї було прийнято чотири Конституції КНР: Конституція 1954р., Конституція 1975р., Конституція 1978р. була прийнята на 5-ій сесії ВЗНП 5-го скликання.

@@Четверта конституція КНР (що діє) була опублікована 4 грудня 1982 р. на 5-ій сесії ВЗНП 5-скликання. Ця Конституція успадковує і розвиває основні принципи Конституції 1954р. Крім того, вона також узагальнила досвід розвитку китайського соціалізму, враховуючи міжнародний досвід. Вона є основним законом КНР, прийнятим відповідно до китайської специфіки і вимог будівництва соціалістичної модернізації. У ній декларуються політичний і економічний устрій країни, права і обов'язки громадян, державні установи і їх повноваження, основні державні завдання і ін. Її головними функціями є: встановлення основних принципів політичного курсу країни, затвердження основного курсу, направленого на здійснення «чотирьох модернізацій», реформ і відкритості. У ній визначено: народ Китаю і всі організації вважають Конституцію основною нормою для здійснення своїх дій. Ніякі організації і окремі особи не мають права діяти поза сферою Конституції і законів.

@@Конституція складається з 5 частин, 4-х розділів, 138 статей, в ній містяться передмова, загальні положення, основні цивільні права і обов'язки, державні органи, державний прапор, державний герб і столиця. Після публікації Конституції 4 рази вносилися поправки з метою її безперервного вдосконалення.

@@Інститут Зборів Народних Представників (ІЗНП)

@@Інститут Зборів Народних Представників (ІЗНП)

@На щорічній сесії ВЗНП депутати повинні заслуховувати доповідь про роботу уряду і інші важливі доповіді. Депутати ВЗНП також розглядають і затверджують ці доповіді. У перервах між сесіями ВЗНП його функції виконує Постійний комітет ВЗНП. Повноваження ПК ВЗНП: тлумачення конституційних норм і контроль за їх виконанням, встановлення і внесення поправок до законодавчіх актів, за винятком тих законів, які були прийняті на сесії ВЗНП. ПК ВЗНП несе відповідальність за діяльність ВЗНП.

@@ВЗНП володіє наступними основними правами: законодавче право, контрольна функція, право рішення важливих завдань і право на призначення і звільнення. У Китаї затвердження планів соціально-економічного розвитку країни стало важливим завданням розвитку китайського суспільства. Всі ці плани вступають в силу після затвердження їх на сесії ВЗНП. У законах КНР затверджено: ВЗНП обирає голову КНР, голови ПК ВЗНП і інших вищих посадових осіб держави. На сесіях ВЗНП також здійснюється призначення кандидатур на посаду прем'єра Держради і міністрів. ВЗНП має право звільняти від займаних постів голову ПК ВЗНП, голову КНР, прем'єра Держради і інших державних керівників.

@@Система багатопартійної співпраці і політичних консультацій

@@Система багатопартійної співпраці і політичних консультацій є однією з основ політичного устрою КНР.
@@Китай - багатонаціональна держава. Окрім правлячої партії КПК, в Китаї існує ще 8 демократичних партій. Ці демократичні партії були створені ще до утворення КНР. Вони приймають політичне керівництво з боку Комуністичної партії, що є їх історичним вибором в ході довгострокової співпраці з КПК і сумісною боротьбою. Комуністична партія Китаю і демократичні партії в своїх діях керуються положеннями Конституції, що діє. Демократичні партії мають незалежне керівництво, володіють політичною свободою, рівністю юридичного положення в межах конституції. Основний принцип співпраці між КПК і демократичними партіями - «тривале співіснування і взаємний контроль, ставитися один до одного з повною довірою, разом ділити радість перемог і гіркоту поразок».

@@Демократичні партії Китаю не знаходяться в опозиції, а є партіями, що беруть участь в політичному житті країни. Головний вміст діяльності демократичних партій в політичному житті: участь в проведенні консультацій з питань державної політики, участь в роботі за призначенням кандидатур на посади вищих керівників держави; участь в управлінні державними справами, участь в затвердженні і впроваждення державного курсу, політики, законодавчих актів і інструкцій.

@@Для реалізації важливих заходів, які стосуються рішення важливих економічних проблем і питань, пов'язаних із збільшенням народного добробуту, КПК проводить консультації з демократичними партіями і представниками безпартійного населення, прислухаючись до висунутих зауважень і пропозицій. Представники від демократичних партій і безпартійні мають певні квоти у державних структурах, у ВЗНП і його Постійному комітеті, а також в комітетах спеціальних комісій і регіональних представництвах ВЗНП, щоб якомога активніше брати участь у роботі уряду і виконувати контрольні функції, а також щоб якомога повніше розкрити роль демократичних партій і безпартійних в Народній політичній і консультативній раді Китаю. Здійснюється також висунення представників від демократичних партій і безпартійних на керівні пости в урядових і законодавчих органах на різних рівнях.

@@Форми багатопартійної співпраці і політичних консультацій здійснюються таким чином: По-перше, за допомогою Народної політичної і консультативної ради (НПКР). Народна політична і консультативна рада є головною установою, за допомогою якої представники різних партій, народних організацій і представники громадськості беруть участь в роботі уряду. По-друге, Центральний комітет КПК і місцеві парткоми проводять співбесіди з представниками демократичних партій і безпартійними, а також проводять політінформацію. НПКР також проводить консультації з представниками від демократичних партій і безпартійних, враховуючи їх зауваження і пропозиції, при формуванні важливих політичних установок, стосовно складу керівників вищого державного уряду і регіональних урядів, по складу ВЗНП і НПКР. По-третє, вибрані від демократичних партій депутати ВЗНП беруть участь на правах народних представників в роботі уряду і обговоренні політичних рішень. Вони також беруть участь в контролі за роботою урядових структур. По-четверте, члени демократичних партій висуваються на керівні пости в Держраді і його відповідних комісіях, в регіональних урядах і їх підрозділах на рівні повіту і вище. По-п'яте, члени демократичних партій, що відповідають всім вимогам, висуваються на посади керівників в органи прокуратури і судові органи.


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040